Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Rezultate scontate PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 10 Septembrie 2010 08:00

Rezultate scontate

 

1. Formarea unui num?r de 120 elevi din trei jude?e, din doua zone de dezvoltare, prin sistemul firma de exerci?iu, împ?r?i?i in 3 grupe a  câte 40  cursan?i, prin participarea fiec?rui cursant  la 80 ore de formare în sistemul firma de exerci?iu (10 ore instruire informatic? referitoare la utilizarea soft-urilor din firm?, 20 ore instruire în contabilitate ?i 50 ore activit??i propriu-zise de simulare în firma de exerci?iu).

2. Elaborarea unei curricule de  formare în firmele de exerci?iu.

3. Multiplicarea a 120 suporturi de curs pentru firma de exerci?iu.

4. Proiectarea a 3 firme de exerci?iu.

5. Înfiin?area a 3 firme de exerci?iu.

6. Crearea a 3 cataloage pentru firmele nou înfiin?ate, multiplicate într-un num?r de 150 exemplare fiecare.

7. Elaborarea unei metodologii  de evaluare a cursan?ilor, pe baza modalit??ilor de evaluare din cadrul EUROPEN.

8. Înscrierea celor 3 firme de exerci?iu în Centrala Firmelor de Exerci?iu.

 

ÎN CONFORMITATE CU OS3

9. Un  program de consiliere  voca?ional? - creat, optimizat ?i permanentizat.

10. Evaluarea a 500 de elevi din punct de vedere al motiva?iilor, aptitudinilor ?i intereselor voca?ionale.

11. Consilierea voca?ional? a 120 de elevi în cadrul Taberei de de instruire ?i consiliere.

12. Redactarea unui  raport (cca. 50 de pagini) vizând:

a) descrierea schimb?rilor la nivelul intereselor ?i motiva?iilor individuale ale elevilor;

b) identificarea factorilor psihologici predictori ai succesului /performantei;

c) recomand?ri  ?i strategii de motivare / facilitate a performantei.

 

ÎN CONFORMITATE CU OS1, OS2, OS3

13. Participarea la un târg international de firme simulate a 120 beneficiari.

14. Acordarea în urma evalu?rii a cel pu?in 90 certificate de participare.

15. Elaborarea paginii Web a proiectului.

16. Multiplicarea a 1000 de exemplare din ghidul de bune practici în firma de exerci?iu.

17. Distribuirea ghidurilor în ?coli din cel pu?in 4 regiuni de dezvoltare cu care solicitantul ?i partenerii au stabilit rela?ii de colaborare anterioar?.

18. Elaborarea a 1000 exemplare pliante de promovare a proiectului TOP FSE, asigurând vizibilitatea adecvat?, transparen?a ?i promovarea corespunz?toare în contextul asisten?ei financiare nerambursabile prin POSDRU.

19. Elaborarea a 1000 exemplare pliante con?inând  rezultatele proiectului  cu respectarea regulilor de vizibilitate cuprinse în Manual de Identitate Vizual?.

20. Rezultatele pe termen lung ale preg?tirii practice oferite prin proiect, de care vor beneficia elevi din licee teoretice,  vizeaz? cre?terea ratei de succes a viitorilor absolven?i pe pia?a muncii într-o societate în permanent? schimbare, fie în calitate de angajat, fie în calitate de angajator.

 

POSDRU/90/2.1/S/61851

Training orientat spre practic? prin firma simulat?/de exerci?iu.

Solicitant

Parteneri

Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi IasiUniversitatea Alexandru Ioan Cuza IasiColegiul National Emil Racovita IasiColegiul National Petru Rares Piatra NeamtColegiul National Emil Racovita Cluj Napoca