Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Descriere proiect PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Sâmbătă, 02 Octombrie 2010 12:57

OBIECTIV GENERAL

Facilitarea tranzi?iei de la ?coal? la via?a activ? ?i cre?terea ?anselor de ocupare a viitorilor absolven?i, prin  firma de exerci?iu ?i activit??i de evaluare ?i consiliere voca?ional?

 

Activit??i:

A1.CONSTITUIREA GRUPULUI DE BENEFICIARI

A1.1. Selectia participantilor-elevi din clasele IX-X din licee teoretice, pe baza scrisorii de motivatie si a CV-ului-criterii facute publice in cadrul conferintei de presa, in brosura de informare, pe paginile Web ale partenerilor  :Colegiul National “Emil Racovita” Iasi, Colegiul National “ Petru Rares” Piatra Neamt, Colegiul National “Emil Racovita” Cluj  si la afisierele acestora, analiza contestatiilor.

A1.2. Publicarea listei beneficiarilor prin postare pe pagina web a proiectului si pe paginile web ale partenerilor  :Colegiul National “Emil Racovita” Iasi, Colegiul National “ Petru Rares” Piatra Neamt, Colegiul National “Emil Racovita” Cluj .

A2. EVALUAREA MOTIVATIILOR, APTITUDINILOR SI INTERESELOR VOCATIONALE ALE TINERILOR LICEENI (evaluare vocationala -500 elevi)

A2.1. Identificarea criteriilor ?colare, profesionale ?i psihologice relevante pentru activitatea de consiliere si pentru obiectivele proiectului.

A2.2. Operationalizarea criteriilor, definirea fiselor de lucru.

A2.3. Construirea metodologiei de evaluare psihologica (ghid de interviu si teste psihologice).

A2.4. Selectarea grupului tinta ?i a e?antionului investigat (din cele trei centre).

A2.5. Intervievare, evaluarea motivatiilor, aptitudinilor si intereselor vocationale ale celor selecta?i.

A2.6 Analiza si prelucrarea datelor primare; identificarea si selectarea tinerilor cu nevoie speciala de consiliere vocationala.

A2.7. Urm?rirea evolu?iei ?colare a tinerilor evalua?i; evaluare suplimentar?.

A3. CONSILIERE INDIVIDUALA, ORIENTARE SCOLARA SI PROFESIONALA A TINERILOR LICEENI (orientare vocationala -120 elevi)

A3.1. Definirea obiectivelor ?i principiilor activit??ii de consilier.

A3.2. Crearea /adaptarea metodologiei ?i strategiei de consiliere.

A3.3. Programarea activit??ilor de consiliere voca?ional? (consiliere individuala si consiliere de grup).

A3.4. Realizarea efectiv? a activit??ilor de consiliere individual? ?i de grup in cele trei centre. A3.5.Evaluarea impactului activit??ii de consiliere.

A3.6. Optimizarea ?i permanentizarea activit??ii de consiliere voca?ional? pentru  cei 120 de elevi participan?i la formare in firma de exerci?iu.

A4. TABARA  DE INSTRUIRE SI CONSILIERE - 120 beneficiari.

A4.1. Realizarea activit??ilor de inter-cunoa?trere a elevilor (jocuri creative, sarcini pe echipe, „parteneri de afaceri”).

A4.2. Realizarea activit?tilor de consiliere a elevilor (activit?ti informative comune, activit?ti de grup, consiliere individuala).

A.4.3. Evaluarea impactului activit?tilor Taberei de Instruire si Consiliere  asupra implicarii ?i motivatiei elevilor de a finaliza activit??ile de instruire.

A5. ELABORAREA SISTEMULUI DE INSTRUIRE A GRUPULUI TINTA PRIN FIRMA DE EXERCITIU

A5.1. Evaluarea nevoilor specifice de formare ale grupurilor tinta. Se vor analiza planurile cadru si programele scolare pentru clasele IX-X, in vederea evaluarii nivelului initial de cunostinte si competente ale elevilor.

A5.2. Elaborarea programei de formare in conformitate cu concluziile evaluarii.

A5.3. Elaborarea si publicarea materialelor didactice/suporturi de curs.

A5.4. Elaborarea metodologiei de evaluare a cursantilor, pe baza modalitatilor de evaluare din cadrul EUROPEN.

A6. IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE INSTRUIRE PRIN FIRMA DE EXERCITIU

A6.1. Pregatirea organizatorica a activitatilor de instruire: elaborarea orarului de desfasurare a activitatii in firma de exercitiu; asigurarea mijloacelor necesare.

A6.2. Realizarea activitatilor de formare-in fiecare din cele 3 locatii:instruirea informatica referitoare la utilizarea softurilor utilizate in firma, instruirea de contabilitate, desfasurarea activitatii de simulare in firma de exercitiu.

A6.3. Monitorizarea activitatilor de formare: evidenta prezentei beneficiarilor la activitate, elaborare rapoarte saptamanale referitoare la stadiul activitatii practice a cursantilor.

A6.4. Pe baza procedurii EUROPEN se vor inregistra firmele de exercitiu în baza lor de date, in cadrul Centralei Romanesti de Firme de Exercitiu.

A6.5. Evaluarea cursantilor.

A6.6. Certificarea activitatilor de formare prin acordarea diplomelor de participare.

A7. PARTICIPAREA LA UN TARG INTERNATIONAL DE FIRME DE EXERCITIU.

A7.1.Selectarea  targului international, realizarea materialelor necesare pentru standul de prezentare al firmelor.

A7.2.Deplasarea si participarea beneficiarilor si insotitorilor la targul international.

 

A8. EVALUAREA IMPACTULUI INDIVIDUAL SI COLECTIV AL PARTICIPARII ELEVILOR  LA PROIECT

A8.1. Evaluarea impactului în plan scolar ?i institutional.

A8.2. Evaluarea impactului psihologic ?i motivational(definirea strategiei de cercetare si analiza a datelor, identificarea schimb?rilor la nivelul intereselor ?i motivatiilor individuale, identificarea factorilor psihologici predictori ai succesului/performantei, sistematizarea opiniilor si sugestiilor participantilor la proiect, redactarea de recomandari si strategii de motivare a performantei).

A 9. DISEMINAREA SI MULTIPLICAREA REZULTATELOR PROIECTULUI

A9.1.Elaborarea unui pliant (1000 exemplare) cu rezultatele proiectului.

A9.2. Difuzarea rezultatelor in reteaua romaneasca de firme de exercitiu, in universitati, scoli, in comunitatea locala, in consiliile profesorale ale partenerilor si pe paginile web ale tuturor partenerilor.

A9.3. Elaborarea si multiplicarea Ghidului de bune practici in firma de exercitiu (1000 exemplare)continand elemente de recrutarea personalului, consideratii teoretice si practice referitoare la functionarea acesteia.

A9.4. Comunicate si conferinta de presa - diseminare rezultate finale.

Obiectivul  general si activitatile se incadreaza in:

  • Strategia Europeana de Ocupare si in prioritatile PNR; in Liniile directoare integrate pentru crestere economica si ocupare pana in 2010, in PND 2007-2013, CSNR 2007.Prin obiectivul general si obiectivele specifice vizand corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii, proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al POSDRU, al obiectivului general al AP2 referitor la cresterea ocupabilitatii persoanelor aflate in perioada de educatie si formare profesionala initiala, intr-o societate bazata pe cunoastere
  • .Obiectivul general si obiectivele specifice sunt in concordonanta cu obiectivul  general POSDRU 2007-2013 referitor la dezvoltarea aptitudinilor de munca ale persoanelor aflate in tranzitie de la scoala la viata activa si cu obiectivele operationale specifice DMI 2.1, referitoare la cresterea gradului de ocupare pentru viitori absolventi de invatamant secundar, imbunatatirea serviciilor de orientare si consiliere profesionala, promovarea si dezvoltarea de parteneriate intre furnizori de servicii educationale

 

POSDRU/90/2.1/S/61851

Training orientat spre practic? prin firma simulat?/de exerci?iu.

Solicitant

Parteneri

Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi IasiUniversitatea Alexandru Ioan Cuza IasiColegiul National Emil Racovita IasiColegiul National Petru Rares Piatra NeamtColegiul National Emil Racovita Cluj Napoca