Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Servicii de organizare eveniment PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Miercuri, 13 Octombrie 2010 12:00

Achizi?ie publica – directa-

Servicii de organizare eveniment- deschiderea si prezentarea oficiala a proiectului POSDRU /90/2.1/S/61851

Anun? publicat la data de 13.10.2010 ora 13

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

FUNDATIA LERIS

Adresa: Aleea Nicolina nr.4, Loc. Iasi, Cod postal: 700221, Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ,

Tel.: 0232.232477, Fax: 0232.232477

 

 

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

1. Denumire contract: Servicii de organizare eveniment – deschiderea si prezentarea oficiala a proiectului POSDRU/90/2.1/S/61851

2. Obiectul contractului: Servicii de organizare eveniment(cazare, hrana si catering participanti si invitati)

3. Tip contract: Servicii

4. 79952000 – 2 - servicii pentru evenimente

55110000 – 4 - servicii cazare la hotel

55520000 – 1 - servicii de catering

5. Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

6. Durata contractului va fi: serviciile de organizare eveniment in perioada 22-23.10.2010

 

Sectiunea III: SCURTA DESCRIERE A OBIECTULUI CONTRACTULUI DE ACHIZITIE SI RESURSELE DE FIANTARE ALE ACESTUIA:

  • Fundatia Leris, cu adresa de contact în Alee Nicolina nr.4, Iasi, România, beneficiar? a contractului de finan?are nr. POSDRU/90/2.1/S/61851, contract semnat pentru proiectul „TRAINING ORIENTAT spre FIRMA SIMULATA /de Exercitiu”, cofinan?at din Fondul Social European - FSE ?i bugetul na?ional prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 –public? prezenta achizitie directa pentru achizi?ionarea de Servicii de organizare eveniment – deschiderea si prezentarea oficiala a proiectului POSDRU/90/2.1/S/61851

 

Serviciile vor include:

  1. - furnizare de servicii: organizare evenimente, servicii de cazare, servicii de catering conform caietului de sarcini.

 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câ?tig?toare: Oferta câ?tig?toare va fi stabilit? pe baza criteriului: pre?ul cel mai sc?zut.

 

Modalit??i de prezentare a ofertei:

  • Oferta se va prezenta intr-un plic sigilat pe care va fi notat „Oferta pentru procedura de atribuire a contractului de achizitie : „Servicii de organizare eveniment – deschiderea si prezentarea oficiala a proiectului POSDRU/90/2.1/S/61851”

din cadrul Proiectului „TRAINING ORIENTAT spre FIRMA SIMULATA /de Exercitiu”, Numele si adresa Beneficiarului, Numele ofertantului si „ A nu se deschide inainte de sesiunea de deschidere a ofertelor, 20.10.2010, ora 12.

Oferta va fi în lei, având TVA-ul men?ionat separat. Oferta se va prezenta în original ?i va cuprinde men?ionarea ?i descrierea serviciilor ce fac obiectul acestei achizi?ii.

 

Sursa de ob?inere a informa?iilor suplimentare: Mai multe informatii privind aceast? achizi?ie se pot ob?ine la Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , persoana de contact Irina RasigaTel.: 0232.232477, Fax: 0232.232477, persoan? de contact Seryl Talpalaru.

Oferta poate fi transmis? pân? la data de 19.10.2010, ora 13:00, direct la sediul Fundatiei:Aleea Nicolina nr.4, Iasi, România.

Sectiunea VI: ATRIBUIRE

1)Numar de oferte primite 3

Valoare estimata totala 11700 RON

2)Lista contracte

Contract AP 141B/21.10.2010

Valoare 9380 RON +TVA

Castigator : SC AGREMENT CIRIC SRL

CUI : RO 13807690

Adresa : IASI

Total (fara TVA):9380 RON

Informatii legate de castigator

Ofertant castigator: SC AGREMENT CIRIC SRL

Valoare contract: 9380 RON

 

POSDRU/90/2.1/S/61851

Training orientat spre practic? prin firma simulat?/de exerci?iu.

Solicitant

Parteneri

Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi IasiUniversitatea Alexandru Ioan Cuza IasiColegiul National Emil Racovita IasiColegiul National Petru Rares Piatra NeamtColegiul National Emil Racovita Cluj Napoca