Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Achizitie tonere, cartuse si accesorii pentru imprimante si fotocopiatoare PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Sâmbătă, 15 Ianuarie 2011 13:05

Achizi?ie publica – achizitie directa prin procedura de prospectare a pietei - studiu de piata

-         „Achizitie tonere, cartuse si accesorii pentru imprimante si fotocopiatoare”

Anun? publicat la data de 15.01.2011 ora 13.00

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

COLEGIUL NATIONAL”EMIL RACOVITA” CLUJ  NAPOCA partener in proiectul POSDRU/90/2.1/S/61851

Adresa: str. M. Kogalniceanu nr. 9-11, Loc. Cluj – Napoca, Romania

Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboÅ£i; aveÅ£i nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ,   tel/fax: 0264 591825,

 

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

1. Denumire contract: Achizitie tonere, cartuse si accesorii pentru imprimante si fotocopiatoare

2. Obiectul contractului: Achizitia de produse

3. Tip contract: Produse

4. Cod CPV 30125000-1, 30125100-2, 30125110-5, 30125120-8, 30124500-9  – Cartu?e de toner, Piese ?i accesorii pentru fotocopiatoare, Toner pentru imprimantele laser/faxuri, Toner pentru fotocopiatoare, Accesorii pentru scaner.

5. Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

6. Durata contractului va fi: contractul se va derula pe  toata perioada primului an de implementare al proeictului pina la data de 01.08.2011

 

Sectiunea III: SCURTA DESCRIERE A OBIECTULUI CONTRACTULUI DE ACHIZITIE SI RESURSELE DE FIANTARE ALE ACESTUIA:

Colegiul National „Emil Racovita”Cluj Napoca, cu adresa de contact în str. M. Kogalniceanu nr. 9-11, Loc. Cluj - Napoca Romania, partener al contractului de finan?are nr. POSDRU/90/2.1/S/61851, contract semnat pentru proiectul „TRAINING ORIENTAT spre FIRMA SIMULATA /de Exercitiu”, cofinan?at din Fondul Social European - FSE ?i bugetul na?ional prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – public? prezenta achizitie directa pentru achizi?ionarea de produse - 30125000-1, 30125100-2, 30125110-5, 30125120-8, 30124500-9  – Cartu?e de toner, Piese ?i accesorii pentru fotocopiatoare, Toner pentru imprimantele laser/faxuri, Toner pentru fotocopiatoare, Accesorii pentru scaner.

 

Condi?ii:

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câ?tig?toare: Oferta câ?tig?toare va fi stabilit? pe baza criteriului: pre?ul cel mai sc?zut.

Modalit??i de prezentare a ofertei:

Ofertantul trebuie s? prezinte un exemplar al ofertei (tehnice ?i financiare). Acestea trebuie s? fie tip?rite sau scrise cu cerneal? neradiabil? ?i semnate pe fiecare pagin? de reprezentantul/reprezentan?ii autorizat/autoriza?i corespunz?tor s? angajeze ofertantul în contract.

Orice ?ters?tur?, ad?ugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dac? sunt vizate de c?tre persoana/persoanele autorizat?/autorizate s? semneze oferta.

Propunerea tehnic? si financiara, în original,  intr-un plic sigilat pe care va fi notat „Oferta pentru procedura de atribuire a contractului de achizitie : „Achizitie tonere, cartuse si accesorii pentru imprimante si fotocopiatoare” din cadrul Proiectului „TRAINING ORIENTAT spre FIRMA SIMULATA /de EXERCITIU”, Numele si adresa Beneficiarului, Numele ofertantului si „ A nu se deschide inainte de sesiunea de deschidere a ofertelor, 21.01.2011 ora 14.

Oferta va fi în lei, având TVA-ul men?ionat separat. Oferta se va prezenta în original ?i va cuprinde men?ionarea ?i descrierea serviciilor ce fac obiectul acestei achizi?ii. Data limita de depunere a aofertei este 21.01.2011 ora 13.

Sursa de ob?inere a informa?iilor suplimentare: Mai multe informatii privind  fisa de date a achizitie si caietul de sarcini, precum si alte date in legatura cu aceast? achizi?ie se pot ob?ine la Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboÅ£i; aveÅ£i nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , persoana de contact Corega Constantin Tel.: 0264 591825,

Oferta poate fi transmis? pân? la data de 18.10.2010, ora 12:15, direct la sediul Colegiul National „Emil Racovita”Cluj Napoca, str. M. Kogalniceanu nr. 9-11, Loc. Cluj - Napoca Romania.

 

POSDRU/90/2.1/S/61851

Training orientat spre practic? prin firma simulat?/de exerci?iu.

Solicitant

Parteneri

Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi IasiUniversitatea Alexandru Ioan Cuza IasiColegiul National Emil Racovita IasiColegiul National Petru Rares Piatra NeamtColegiul National Emil Racovita Cluj Napoca