Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Catering - participanti la cursuri PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Luni, 31 Ianuarie 2011 10:01

Achizi?ie publica – achizitie directa prin procedura de prospectare a pietei - studiu de piata

-         „Catering -  participanti la cursuri”

Anun? publicat la data de 31.01.2011 ora 10

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

COLEGIUL NATIONAL”PETRU RARES” PIATRA NEAMT partener in proiectul POSDRU/90/2.1/S/61851

Adresa: Str. Stefan cel Mare nr.4, Loc. Piatra Neamt

Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboÅ£i; aveÅ£i nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ,   Tel.: 0233.213751.

 

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

1. Denumire contract: Catering – participanti la cursuri

2. Obiectul contractului: servicii de catering

3. Tip contract: 55520000 – 1 - servicii de catering

4. Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

5. Durata contractului va fi: Furnizarea de servicii de catering  pina in data de 01.08.2011

 

Sectiunea III: SCURTA DESCRIERE A OBIECTULUI CONTRACTULUI DE ACHIZITIE SI RESURSELE DE FIANTARE ALE ACESTUIA:

Colegiul National „Petru Rares”Piatra Neamt, cu adresa de contact în Alee Nicolina nr.4, Iasi, România, partener al contractului de finan?are nr. POSDRU/90/2.1/S/61851, contract semnat pentru proiectul „TRAINING ORIENTAT spre FIRMA SIMULATA /de Exercitiu”, cofinan?at din Fondul Social European - FSE ?i bugetul na?ional prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 –public? prezenta achizitie directa pentru achizi?ionarea de servicii Catering – participanti la cursuri

Modalit??i de prezentare a ofertei:

Oferta se va prezenta intr-un plic sigilat pe care va fi notat „Oferta pentru procedura de atribuire a contractului de achizitie : „Catering – participanti la cursuri” din cadrul Proiectului „TRAINING ORIENTAT spre FIRMA SIMULATA /de Exercitiu, POSDRU/90/2.1/S/61851, Numele si adresa Beneficiarului, Numele ofertantului si „ A nu se deschide inainte de sesiunea de deschidere a ofertelor, 05.01.2011, ora 12.

Oferta va fi în lei, având TVA-ul men?ionat separat. Oferta se va prezenta în original ?i va cuprinde men?ionarea ?i descrierea serviciilor din documentatia ce fac obiectul acestei achizi?ii .

Sursa de ob?inere a informa?iilor suplimentare: Mai multe informatii privind  fisa de date a achizitie si caietul de sarcini, precum si alte date in legatura cu aceast? achizi?ie se pot ob?ine la Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboÅ£i; aveÅ£i nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , persoana de contact Mihai Obreja Tel.: 0233.213751,

Oferta poate fi transmis? pân? la data de 05.01.2011, ora 10:00, direct la sediul Colegiul National „Petru Rares”, Str. Stefan cel Mare nr.4, Loc. Piatra Neamt.

 

POSDRU/90/2.1/S/61851

Training orientat spre practic? prin firma simulat?/de exerci?iu.

Solicitant

Parteneri

Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi IasiUniversitatea Alexandru Ioan Cuza IasiColegiul National Emil Racovita IasiColegiul National Petru Rares Piatra NeamtColegiul National Emil Racovita Cluj Napoca