Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Organizare tabara in cadrul proiectului TOPFSE PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Marţi, 01 Martie 2011 10:02

Achizi?ie publica – achizitie  prin procedura Cerere de oferta

-         „Organizare tabara in cadrul proiectului TRAINING ORIENTAT spre FIRMA SIMULATA /de Exercitiu, POSDRU/90/2.1/S/61851”

Anun? publicat la data de 01.03.2011 ora 10

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

FUNDATIA  LERIS

Adresa: Aleea Nicolina nr.4, Loc. Iasi, Cod postal: 700221, Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ,

Tel.: 0232.232477, Fax: 0232.232477

 

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

1. Denumire contract: „Organizare tabara in cadrul proiectului TRAINING ORIENTAT spre FIRMA SIMULATA /de Exercitiu, POSDRU/90/2.1/S/61851”

2. Obiectul contractului: servicii

3. Tip contract: 55243000-5, 79952000-2,   Servicii de tabere de copii, Servicii pentru evenimente

4. Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

5. Durata contractului va fi: Furnizarea de servicii in perioada 17.06.2011 – 27.06.2011

 

Sectiunea III: SCURTA DESCRIERE A OBIECTULUI CONTRACTULUI DE ACHIZITIE SI RESURSELE DE FIANTARE ALE ACESTUIA:

Fundatia Leris, cu adresa de contact īn Alee Nicolina nr.4, Iasi, Romānia, beneficiar? a contractului de finan?are nr. POSDRU/90/2.1/S/61851, contract semnat pentru proiectul „TRAINING ORIENTAT spre FIRMA SIMULATA /de Exercitiu”, cofinan?at din Fondul Social European - FSE ?i bugetul na?ional prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  – public? prezenta achizitie prin cerere de oferta pentru achizi?ionarea de servicii organizare tabara

 

Modalit??i de prezentare a ofertei:

Oferta se va prezenta intr-un plic sigilat pe care va fi notat „Oferta pentru procedura de atribuire a

contractului de achizitie : „Organizare tabara in cadrul proiectului TRAINING ORIENTAT spre FIRMA SIMULATA /de Exercitiu, POSDRU/90/2.1/S/61851”

, Numele si adresa Beneficiarului, Numele ofertantului si „ A nu se deschide inainte de sesiunea de deschidere a ofertelor, 12.03.2011, ora 12.

Oferta va fi īn lei, avānd TVA-ul men?ionat separat. Oferta se va prezenta īn original ?i va cuprinde men?ionarea ?i descrierea serviciilor din documentatia ce fac obiectul acestei achizi?ii

 

Sursa de ob?inere a informa?iilor suplimentare: Mai multe informatii privind aceast? achizi?ie se pot ob?ine la Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , persoana de contact Irina RasigaTel.: 0232.232477, Fax: 0232.232477.

Oferta poate fi transmis? pān? la data de 11.03.2011, ora 10:00, direct la sediul Fundatiei:Aleea Nicolina nr.4, Iasi,  Romānia.

NOT?:

Deoarece unul din membrii comisiei de atribuire a achizi?iei publice, mai sus men?ionate, nu este īn localitate īn data de 12-03-2011, deschiderea plicurilor se amān? pentru date de 14-03-2011, ora 12,00.

- 09.03.2011- La Fisa de date a achizitiei se face urmatoarea rectificare la capitolul "IV.3.) Capacitatea economica si financiara

1. Bilantul contabil la data: 31.12.2010, vizat si inregistrat de organele competente – in copie simpla." si se modifica cu urmatoarea mentiune Bilantul contabil la data: 31.12.2010, vizat sau nu de organele competente - in copie simpla.

Modificarea se face deoarece bilanturile pe 2010 se pot depune la adiministratia financiara pina la data de 25.04.2011.

-  In data de 10.03.2011 SC B2B AGENCY SRL  a depus urmatoarea cerere de clarificari:

1.Sectiunea “Documente de calificare”, Formular 12I regasim urmatoarea formulare: “Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institu?ie, societate comercial?, banc?, alte persoane juridice s? furnizeze informa?ii reprezentan?ilor autoriza?i ai Grupului ?colar “J. Gregor Tajovsky” cu sediul īn N?dlac, str. Pia?a Unirii, nr. 2, jude?ul Arad cu privire la orice aspect tehnic ?i financiar īn legatur? cu activitatea noastr?.”

2.Garantia de participare se va constitui folosind una din urmatoarele modalitati :

a) virament bancar-(ordin de plata sau fila cec) īn contul RO57BTRL02401205J43122XX deschis la Banca Transilvania, Ag. Podu  Ros – īn copie simpla;

b) scrisoare de garantie emisa īn condi?iile legii de o societate bancar? sau de o societate de asigur?ri - in original;

c) la caseria autoritatii contractante – chitanta – in copie simpla. - Va rugam sa precizati adresa si orarul de functionare.

Raspuns la clarificari din partea Fundatiei Leris:

1. Autoritatea contractanta este doar Fundatia Leris Iasi.
2. Programul orar  al casieriei fundatiei este de luni pina vineri de la ora 09:00-13:00, in incinta Colegiului National "Emil Racovita" Iasi, la etj 1 la contabilitate - d-na Bobeica.


- 18.03.2011 - In data de 17.03.2011 SC B2B AGENCY SRL  depus la CNSC o contestatie prin care solicita anularea procedurii de atribuire a achizitiei.

Sectiunea VI: ATRIBUIRE

1)Numar de oferte primite 2

Valoare estimata totala 190.000 RON

2)Lista contracte

Contract 400/12.05.2011

Valoare 179.200 RON + TVA

Castigator SC NORD TOUR SRL

CUI 14530473 J22/294/2002

Adresa : Iasi, B-dul Independentei nr.27

Total (fara TVA):179.200 RON

 

POSDRU/90/2.1/S/61851

Training orientat spre practic? prin firma simulat?/de exerci?iu.

Solicitant

Parteneri

Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi IasiUniversitatea Alexandru Ioan Cuza IasiColegiul National Emil Racovita IasiColegiul National Petru Rares Piatra NeamtColegiul National Emil Racovita Cluj Napoca