Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Servicii de productie materiale promotionale PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Luni, 03 Septembrie 2012 13:00

Anun? publicitate

Achizi?ie publica – achizitie directa prin procedura de prospectare a pietei - studiu de piata

  • Servicii de productie materiale promotionale”

Anun? publicat la data de 03.09.2012 ora 13

 

Sectiunea I: FUNDATIA LERIS IASI beneficiar in proiectul POSDRU/90/2.1/S/61851

Adresa: Aleea Nicolina nr.4, Loc. Iasi

Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , Tel.: 0232.234272

 

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

1. Denumire contract: Servicii de productie materiale promotionale

2. Obiectul contractului: Crearea design si productie materiale de promovare a imaginii

3. Tip contract: Servicii

4. CPV 22462000-6 – materiale publicitare

5. Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

6. Durata contractului va fi: contractul se va derula pe o perioada de 30 zile (maxim) incepand de la data atribuirii contractului

 

Sectiunea III: SCURTA DESCRIERE A OBIECTULUI CONTRACTULUI DE ACHIZITIE SI RESURSELE DE FINANTARE ALE ACESTUIA:

Colegiul National „Emil Racovita”Iasi, cu adresa de contact în POSDRU/90/2.1/S/61851Alee Nicolina nr.4, Iasi, România, partener al contractului de finan?are nr., contract semnat pentru proiectul „TRAINING ORIENTAT spre FIRMA SIMULATA /de Exercitiu”, cofinan?at din Fondul Social European - FSE ?i bugetul na?ional prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 –public? prezenta achizitie directa pentru achizi?ionarea de Servicii de productie materiale promotionale (CPV 22462000-6 – Materiale publicitare).

 

Modalit??i de prezentare a ofertei:

Ofertantul trebuie s? prezinte un exemplar al ofertei (tehnice ?i financiare). Acestea trebuie s? fie tip?rite sau scrise cu cerneal? neradiabil? ?i semnate pe fiecare pagin? de reprezentantul/reprezentan?ii autorizat/autoriza?i corespunz?tor s? angajeze ofertantul în contract.

Orice ?ters?tur?, ad?ugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dac? sunt vizate de c?tre persoana/persoanele autorizat?/autorizate s? semneze oferta.

Propunerea tehnic? si financiara, în original, intr-un plic sigilat pe care va fi notat „Oferta pentru procedura de atribuire a contractului de achizitie : „Servicii de productie materiale promotionale” din cadrul Proiectului „TRAINING ORIENTAT spre FIRMA SIMULATA /de EXERCITIU”, Numele si adresa Beneficiarului, Numele ofertantului si „ A nu se deschide inainte de sesiunea de deschidere a ofertelor, 11.09.2012, ora 12.

Oferta va fi în lei, având TVA-ul men?ionat separat. Oferta se va prezenta în original ?i va cuprinde men?ionarea ?i descrierea serviciilor ce fac obiectul acestei achizi?ii.

 

Sursa de ob?inere a informa?iilor suplimentare: Mai multe informatii privind fisa de date a achizitie si caietul de sarcini, precum si alte date in legatura cu aceast? achizi?ie se pot ob?ine la Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , persoana de contact Rasiga Irina Tel.: 0232.234272,

Oferta poate fi transmis? pân? la data de 18.10.2010, ora 12:00, direct la sediul Fundatia Leris Iasi, Str. Aleea Nicolina nr.4, Loc. Iasi

 

POSDRU/90/2.1/S/61851

Training orientat spre practic? prin firma simulat?/de exerci?iu.

Solicitant

Parteneri

Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi IasiUniversitatea Alexandru Ioan Cuza IasiColegiul National Emil Racovita IasiColegiul National Petru Rares Piatra NeamtColegiul National Emil Racovita Cluj Napoca