Proiectul - Training orientat spre practic? prin firm? simulat?/de exerci?iu. Imprimare
Scris de Administrator   
MarĹŁi, 31 August 2010 13:57

27-Septembrie-2012

COMUNICAT DE PRES?

Funda?ia LERIS, cu sediul în Ia?i, în calitate de solicitant, anun?? încheirea cu succes a proiectului strategic  TRAINING ORIENTAT spre PRACTICA prin FIRMA SIMULATA / de EXERCITIU (TOP FSE) ID: 61851, în valoare de 2593000.00 RON, proiect cofinan?at din Fondul Social European.

Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Universitatea “A. I. Cuza” Ia?i, Universitatea Tehnic? “Gh. Asachi” Ia?i, Colegiul Na?ional “Emil Racovi??” Ia?i, Colegiul Na?ional “Petru Rare?” Piatra Neam? ?i Colegiul Na?ional “Emil Racovi??”Cluj.

Beneficiarii direc?i ai proiectului au fost 531 elevi din judetele Ia?i, Neam? ?i Cluj,  evalua?i  voca?ional ?i 136  elevi consilia?i voca?ional ?i forma?i în firma de exerci?iu.

Dintre rezultatele proiectului, experien?a dobândit? de solicitant, parteneri ?i mai ales de beneficiari, elevii participanti, asigur? sustenabilitatea proiectului, obiectivul general al acestuia fiind facilitarea tranzi?iei de la ?coal? la via?? activ? ?i cre?terea ?anselor de ocupare pentru viitorii absolven?i, prin competen?ele specifice dezvoltate  prin firma de exercitiu ?i prin activita?ile de evaluare ?i consiliere voca?ional?.

16-Iulie-2012

Ghid de bune practici (click pentru download)

Coperta Autori Cuprins
Coperta Autori Cuprins

16-Iulie-2012

Pliant TOPFSE (click pentru download)

Pag1

Pag2
Pagina 1 Pagina 2
Pag3 Pag4
Pagina 3 Pagina 4

16-Mai-2012